Saradnja sa Vijećem roditelja u odgojnoj grupi “Krofnice”

Odgojna grupa “Krofnice” je imala priliku da se druži sa Zarinom mamom koja je djeci predstavila zanimanje “Doktor, zaštitnik našeg zdravlja”.
Kroz dramsko- obiteljski centar i preuzimanje uloga doktora, djeca su liječila igračke i uspostavljala dijagnoze.
Zahvaljujemo se Zarinoj mami na uspostavljenoj saradnji i uspješnoj aktivnosti koja je realizovana ispred Vijeća roditelja.
Slika može predstavljati 12 osoba, dijete i dječja igračka
Slika može predstavljati 4 osobe i dijete

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top