Kontakt

Predškolska ustanova “Behar 1”
Lješevo bb, 71387 Podlugovi – Ilijaš
Bosna i Hercegovina
telefon: +387 33402587
fax: +387 33 402 487
Viber: +387 603017063
e-mail: pubehar@gmail.com
https://www.facebook.com/PUBehar

Organizaciona jedinica “Behar 2”
Ahmeda Muradbegovica 1c
Općina Centar
Sarajevo
Telefon: +387 33 670 318
Viber: +387 61 290 408

Scroll to Top