Dramatizacija “Tom i Džeri” odgojno- obrazovne grupe Cipelići

26. 12. je realizovana usmjerena aktivnost pod nazivom “Tom i Džeri”, pri čemu se djeci predstavio razvoj filma od crno- bijelog bez tona, do crtanog filma u boji sa tonom. Tom i Džeri je predstavljao primjer crtanog filma koji je u boji, bez tona. Nakon dramatizacije, sa djecom se obradila brojalica “Mačka i miš”, pri čemu su djeca imala priliku naučiti brojati brojalicu u metru i ritmu. Prateći dječija interesovanja, svi planirani zadaci i ishodi su uspješno realizovani i ostvareni.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top