Početna » 2020 » decembar » 1 » JAVNI OGLAS
09:46
JAVNI OGLAS

Na osnovu člana 144. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 26/08), Pravilnika o izboru i imenovanju upravnih i nadzornih odbora predškolskih ustanova Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 3/11), Pravila Predškoslke ustanove „Behar“, Osnivač Predškolske ustanove „Behar“ dana 01.12.2020.godine raspisuje:

 

J A V N I   O G L A S

za izbor i imenovanje Predsjednika i članova Upravnog odbora  Predškolske ustanove „Behar“,

I

 

U Upravni odbor "Predškolske ustanove „Behar“  biraju se:

 

1. Predstavnik Osnivača (Predsjednik)...............................................................................1 član

2. Predstavnik Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.................1 član

3. Predstavnik Općine Ilijaš................................................................................................1 član

4. Predstavnik vijeća roditelja/staratelja............................................................................2 člana

5. Predstavnik uposlenika Ustanove..................................................................................2 člana

 

 

II

 

Za Predsjednika i članove Upravnog  odbora "Predškolske ustanove „Behar“  može biti imenovan kandidat koji ispunjava sljedeće opće uvjete:

 

1. da je stariji od 18 godina

 2.da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, u posljednje 3 (tri) godine od objavljivanja Javnog poziva

3.da se na kandidata ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine

4. da nije osuđen za krivično djelo

5. da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 16/02, 14/03 i 12/04).

 

 

Pored navedenih općih uslova, kandidat koji se imenuje za poziciju predsjednika i člana školskih/upravnih odbora ustanova, treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove:

 

1.da posjeduje univerzitetsku diplomu

2. da nema privatni finansijski interes u ustanovi čiji se školski/upravni odbor imenuje

3. da nije direktor, odnosno pomoćnik direktora predškolske ustanove, osnovne i srednje škole

4. da ima status uposlenika u ustanovi, odnosno status roditelja/staratelja djece korisnika usluga ustanove (za članove-predstavnike tih struktura)

5. da nije član više od jednog upravnog/školskog ili nadzornog odbora

 

 

III

 

Kandidati su, uz potpisani Prijavni obrazac , dužni dostaviti sljedeće dokumente:

 

1. Kratku biografiju

2. Univerzitetsku diplomu

3. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)

4. Potpisanu i ovjerenu izjavu od strane općinske službe kojom kandidat potvrđuje sljedeće:

- da se na kandidata ne odnosi član IX 1. Ustava BiH

- da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prestup nespojiv sa dužnošću u upravnom ili nadzornom odboru javne ustanove, da nije  izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 16/02, 14/03 i 12/04)

-  da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, u posljednje 3 (tri) godine od objavljivanja Javnog poziva

- da nije direktor, odnosno pomoćnik direktora predškolske ustanove, osnovne i srednje škole

- da ima status uposlenika u ustanovi, odnosno status roditelja/staratelja djece korisnika usluga ustanove (za članove-predstavnike tih struktura)

- da nije član više od jednog upravnog/školskog ili nadzornog odbora

(privredna društva, agencije, udruženja, fondovi i sl.)

 

IV

Sve dokumente je potrebno dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana, od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Predsjednik i članovi Upravnog  odbora će svoje dužnosti obavljati na dobrovoljnoj osnovi bez ikakve naknade.

Dokumentaciju dostaviti najkasnije do 15.12.2020. godine, lično ili poštom na adresu: Predškolska ustanova „Behar“ Lješevo bb, 71387 Podlugovi, Ilijaš.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na br. tel. 033 403 582

 

 

Kategorija: IZ VRTIĆA | Pregledi: 1346 | Dodao: pubehar2268 | Ocijena: 0.0/0
Ukupno komentara: 0
avatar
zatvori