Početna » 2021 » septembar » 28 » JAVNI KONKURS
11:48
JAVNI KONKURS

 

Na osnovu člana 33. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u Kantonu Sarajevo (,,Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 26/08 i 21/09), člana 3. i 11. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (,,Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 35/17), na osnovu Odluke Upravnog odbora od 27.09.2021. godine, Predškolska ustanova „Behar“ raspisuje:

 

KONKURS

za prijem radnika na sljedeća radna mjesta

 

  1. Odgajatelj.................................................... 4 izvršioca, na određeno vrijeme do 30.06.2022. god.

 

USLOVI KONKURSA:


Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom o radu (,,Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 26/16 i 89/18), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju u Kantonu Sarajevo (,,Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 26/08 i 21/09), Nastavnim planom i programom, Pedagoškim standardima i normativima za predškolski odgoj i obrazovanje (,,Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 46/16) i normativnim aktima škole:

- za poziciju pod rb. 1: VSS, profesor predškolskog odgoja i obrazovanja ili završen I ciklus odgovarajućeg studija visokog obrazovanja (dodiplomski studij) u trajanju od najmanje tri, odnosno četiri studijske godine, sa akademskom titulom i stečenim zvanjem Bakalaureat/Bachelor za oblast predškolskog odgoja i obrazovanja, te položenim stručnim ispitom za samostalan odgojno-obrazovni rad profesora predškolskog odgoja/Bakalaureat/Bachelor za oblast predškolskog odgoja;

Uz prijavu je potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  • Biografija
  • Uvjerenje o stručnoj spremi
  • Uvjerenje o radnom stažu
  • Izvod iz matične knjige rođenih
  • Uvjerenje o državljanstvu
  • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

Kandidati, koji budu ispunjavali navedene kriterije, bit će pozvani na intervju, koji je obavezan, a kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje u roku od 7 dana od dana obavijesti.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj tel. 033 402 587

 

Dokumentaciju donijeti lično ili poslati na adresu Predškolska ustanova "Behar", Lješevo bb, 71387 Podlugovi, Ilijaš. 

 

 

Kategorija: IZ VRTIĆA | Pregledi: 628 | Dodao: pubehar2268 | Ocijena: 0.0/0
Ukupno komentara: 0
zatvori