Uposlenici PU "Behar" školske 2020/21. godine

 

Elma Jašarević, direktorica PU "Behar"
(profesor islamske pedagogije i profesor engleskog jezika i književnosti)

Elma Jašarević je rođena 19.9.1977. godine u Sarajevu, gdje je završila i osnovnu i srednju školu, a potom Fakultet islamskih nauka, dobivši zvanje profesor islamske pedagogije. Nakon toga završava i Fakultet humanističkih nauka u Mostaru, smjer engleski jezik i književnost.
Od 2002. godine, je radila kao odgajateljica (dnevna i noćna) u Dječijem domu “Al Walidein” u Sarajevu, sve do zatvaranja istog.
Od 2012. godine pa sve do septembra 2015. predavala je engleski jezik u Osnovnoj školi “Đulistan”. Od septembra 2015. godine obavlja dužnost direktorice Predškolske ustanove “Behar”.

 

Altijana Bašić

(bachelor predškolskog odgoja)

Ehlimana Bašić-Zeherović
(nastavnica predškolskog odgoja)

Ehlimana Bašić-Zeherović je u Predškolskoj ustanovi „Behar“ realizovala pripravnički staž u periodu od aprila 2009. do februara 2010. godine u odgojno-obrazovnoj grupi djece u šestoj godini (mentorica Helmina Murtić).
Nakon kraće pauze ponovno počinje raditi u „Beharu“, od februara 2011. godine, i preuzima odgojno-obrazovnu grupu djece u šestoj godini, tj. predškolce. Priprema djecu za javne nastupe (Revije dječijeg stvaralaštva, manifestacije i programe u organizaciji Kampusa „Perzijsko-bosanskog koledža“).
U proteklom periodu radila je kao odgajatelj više uzrasnih grupa.

Merisa Habibović
(pedijatrijska sestra – tehničar)

Merisa Habibović zaposlena je u Predškolskoj ustanovi „Behar“ od septembra 2004. godine, prije čega je volontirala u Domu zdravlja sa poliklinikom u Visokom.
Prvobitno je radila, do augusta 2006. godine, kao asistent u odgojno-obrazovnoj grupi djece od treće godine do polaska u školu. Nakon proširenja djelatnosti Predškolske ustanove “Behar”, 2008. godine, počinje raditi u odgojno-obrazovnoj grupi sa djecom od jedne do tri godine.
Trenutno je zadužena za prijem djece i praćenje njihovog zdravstvenog stanja, te je asistent u odgojno-obrazovnoj grupi djece od jedne do tri godine („Pčelice“). Aktivno učestvuje u svim odgojno-obrazovnim aktivnostima koje se obavljaju u “Beharu”, a izrazito je kreativna i inovativna, te naklonjena individualnom stručnom usavršavanju.

Mersiha Babić
(asistent i profesorica islamske vjeronauke)

Mersiha Babić u Predškolskoj ustanovi „Behar“ je od osnivanja, tj. od školske 2001/2002. godine. Nakon završene Pedagoške akademije u Zenici (2007.), nastavlja studij islamske vjeronauke.
Učestvuje u odgojno-obrazovnom radu sa djecom od tri godine do polaska u školu. Realizira kraći program islamske vjeronauke sa djecom od tri do šest godina. Pripremala je i vodila djecu na javne nastupe na nivou Kantona, Općine i Ustanove – Kampusa, prilikom obilježavanja značajnih datuma iz kulturno-historijskog naslijeđa naše države i vjerskih praznika.
Na Reviji kulturno-umjetničkog stvaralaštva (2005.) osvojila je treće mjesto uradivši sa djecom igrokaz „Leptirić i Hanka“. Posebno se ističe nizom uspješno organiziranih kvizova, mevluda i svečanosti.
Asistentica je u odgojno-obrazovnoj grupi djece u 6. godini, tj. „Bubamarama“ i voditeljica je kraćeg programa islamske vjeronauke u odgojno-obrazovnim grupama od tri do pet godina i u  šestoj godini.

zatvori