Adresa: Lješevo bb, Ilijaš
Telefon: 033 402 587
Telefaks: 033 402 587
web stranica: www.behar.edu.ba
e-mail: pubehar@gmail.com
žiro račun: 1413565320009462 kod BBI banke

 

zatvori