Dnevne aktivnosti u Predškolskoj ustanovi "Behar" se realiziraju prema odgovarajućim programima. Polaznici "Behara su podijeljeni u četiri starosne grupe.

Prvu grupu "Pčelice" čine polaznici uzrasta od 1. do 3. godine. Drugu grupu "Pačići" čine polaznici uzrasta od 3. do 4. godine. Treću grupu "Ribice" čine polaznici uzrasta od 4. do 5. godina. Četvrtu, najstariju grupu "Bubamare" čine polaznici starosti 6 godina. Ova grupa ujedno čini grupu predškolaca.

zatvori