Uposlenici PU "Behar" školske 2015/16. godine

  

Elma Jašarević, direktor PU "Behar"
(profesor islamske pedagogije i profesor engleskog jezika i književnosti)

Elma Jašarević je rođena 19.9.1977. godine u Sarajevu, gdje je završila i osnovnu i srednju školu, a potom Fakultet islamskih nauka, dobivši zvanje profesor islamske pedagogije. Nakon toga završava i Fakultet humanističkih nauka u Mostaru, smjer engleski jezik i književnost.
Od 2002. godine, je radila kao odgajateljica (dnevna i noćna) u Dječijem domu “Al Walidein” u Sarajevu, sve do zatvaranja istog.
Od 2012. godine pa sve do septembra 2015. predavala je engleski jezik u Osnovnoj školi “Đulistan”. Od septembra 2015. godine obavlja dužnost direktorice Predškolske ustanove “Behar”.

Aida Cigura
(profesor predškolskog odgoja)

Aida Cigura je rođena 10.04.1984. u Sarajevu. Nakon završene Opće gimnazije u Brezi upisala je Pedagoški fakultet u Sarajevu. 2010. godine je diplomirala je i stekla zvanje profesor predškolskog odgoja.
Pripravnički staž radila je u PU „Behar“ gdje je položila stručni ispit i nastavila da obavlja poslove odgajatelja u odgojnoj grupi od 3 do 5 godina.

Obavezni program predškolskog odgoja i obrazovanja vodila je u O.Š. „Vareš Majdan“ i „Dječijem obdaništu“ Vareš, te je radila kao odgajatelj u „Dječijem obdaništu“ Vareš. 2013. godine ponovo je počela raditi u PU „Behar“ i trenutno obavlja posao odgajatelja u grupi od 3 do 4 godine.

Aida Ademović
(profesor predškolskog odgoja)

Odgajateljica Aida Ademović rođena je 19.06.1988. godine u Brčkom. Završila je gimnaziju u MSŠ u Ilijašu. Po završetku srednje škole upisuje Pedagoški fakultet u Sarajevu, odsjek za predškolski odgoj. Nakon završene 4 godine upisuje i 5. godinu, tj. master strudij. Master rad je u fazi izrade.

Odgajateljica Aida je volontirala u JU Djeca Sarajeva, tačnije u vrtiću Ilijaš. Nakon toga je radila na UNICEFOVOM projektu "Povećajmo mogućnosti djeci u Bosni i Hercegovini za rano učenje", također u vrtiću Ilijaš.

U Predškolskoj ustanovi "Behar" radi od januara 2015. Trenutno je na porodiljskom bolovanju.

Alma Korjenić
(balakaleureat/bachelor predškolskog odgoja (odgajatelj)

Alma Korjenić je rođena 07.01.1990. U Sarajevu. Nakon završene jezičke gimnazije u Brezi upisala je Pedagoški fakultet u Sarajevu. Nakon završenog fakulteta stekla je zvanje balakaleureat/bachelor predškolskog odgoja (odgajatelj). Trenutno je na master studiju na istom fakultetu.
Volonterski staž je radila u JU “Djeca Sarajeva”, vrtić “Trešnjica” te je nakon toga položila stručni ispit.

Nakon toga je počela raditi u PU “Sunshine International Preschool”. Sarajevo gdje je radila sa odgojnom grupom u šestoj godini života.
U PU “Behar” je počela raditi u januaru 2015., gdje je radila u odgojnoj grupi u šestoj godini života, a trenutno svoj posao obavlja kao odgajateljica u grupi od jedne do tri godine života.

Amela Selimović-Kahriman
(nastavnica predškolskog odgoja)

Amela Selimović-Kahriman je važan član kolektiva Predškolske ustanove „Behar“, koja svojim iskustvom i zalaganjem doprinosi kvalitetnim odgojno-obrazovnim rezultatima.
Radno iskustvo je stjecala dugi niz godina radeći u dječijim igraonicama i predškolskim ustanovama, najviše u radu sa djecom u 6. godini, tj. sa predškolcima.
Komunikativna, spremna na saradnju, strpljiva i brižna najbolji je izbor za naše mališane, koji će uživati u odrastanju okruženi iskrenim i toplim osmijehom.

Ehlimana Bašić-Zeherović
(nastavnica predškolskog odgoja)

Ehlimana Bašić-Zeherović je u Predškolskoj ustanovi „Behar“ realizovala pripravnički staž u periodu od aprila 2009. do februara 2010. godine u odgojno-obrazovnoj grupi djece u šestoj godini (mentorica Helmina Murtić).
Nakon kraće pauze ponovno počinje raditi u „Beharu“, od februara 2011. godine, i preuzima odgojno-obrazovnu grupu djece u šestoj godini, tj. predškolce. Priprema djecu za javne nastupe (Revije dječijeg stvaralaštva, manifestacije i programe u organizaciji Kampusa „Perzijsko-bosanskog koledža“).
U proteklom periodu radila je kao odgajatelj više uzrasnih grupa.

Merisa Habibović
(pedijatrijska sestra – tehničar)

Merisa Habibović zaposlena je u Predškolskoj ustanovi „Behar“ od septembra 2004. godine, prije čega je volontirala u Domu zdravlja sa poliklinikom u Visokom.
Prvobitno je radila, do augusta 2006. godine, kao asistent u odgojno-obrazovnoj grupi djece od treće godine do polaska u školu. Nakon proširenja djelatnosti Predškolske ustanove “Behar”, 2008. godine, počinje raditi u odgojno-obrazovnoj grupi sa djecom od jedne do tri godine.
Trenutno je zadužena za prijem djece i praćenje njihovog zdravstvenog stanja, te je asistent u odgojno-obrazovnoj grupi djece od jedne do tri godine („Pčelice“). Aktivno učestvuje u svim odgojno-obrazovnim aktivnostima koje se obavljaju u “Beharu”, a izrazito je kreativna i inovativna, te naklonjena individualnom stručnom usavršavanju.

Mersiha Babić
(asistent i profesorica islamske vjeronauke)

Mersiha Babić u Predškolskoj ustanovi „Behar“ je od osnivanja, tj. od školske 2001/2002. godine. Nakon završene Pedagoške akademije u Zenici (2007.), nastavlja studij islamske vjeronauke.
Učestvuje u odgojno-obrazovnom radu sa djecom od tri godine do polaska u školu. Realizira kraći program islamske vjeronauke sa djecom od tri do šest godina. Pripremala je i vodila djecu na javne nastupe na nivou Kantona, Općine i Ustanove – Kampusa, prilikom obilježavanja značajnih datuma iz kulturno-historijskog naslijeđa naše države i vjerskih praznika.
Na Reviji kulturno-umjetničkog stvaralaštva (2005.) osvojila je treće mjesto uradivši sa djecom igrokaz „Leptirić i Hanka“. Posebno se ističe nizom uspješno organiziranih kvizova, mevluda i svečanosti.
Asistentica je u odgojno-obrazovnoj grupi djece u 6. godini, tj. „Bubamarama“ i voditeljica je kraćeg programa islamske vjeronauke u odgojno-obrazovnim grupama od tri do pet godina i u  šestoj godini.

Meliha Ganić-Lepić

(pedagog i asistent)

Meliha Ganić-Lepić je rođena 13.09.1986. godine u Visokom. Završila je Pedagošku gimnaziju, a nakon toga i prvi i drugi ciklus studija pedagogije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, gdje stječe akademsko zvanje magistra pedagogije.

Svoje radne kompetencije je stjecala kroz dvogodišnji radni angažman na poziciji školskog pedagoga u OŠ „Đulistan“, a prije toga i kroz volonterske angažmane u Udruženju za socijalna istraživanja proMENTE, u Dnevnom centru za djecu koja obavljaju rad na ulici i u OŠ „Đulistan“.

Osim kroz direktan rad sa djecom, nastavnicima i roditeljima, svoje stručne kompetencije je bogatila i aktivnim učešćem na brojnim stručnim seminarima, konferencijama i treninzima kako u BiH, tako i izvan BiH.

Aktivno govori engleski jezik i poznaje arapski.

U fokusu njenih radnih aktivnosti u PU „Behar“ je: prećenje, analiziranje i unapređivanje odgojno-obrazovnog rada, stručna saradnja sa odgajateljima i asistentima, individualni i grupni rad sa djecom, inkluzivni rad sa djecom, saradnja sa roditeljima/starateljima, vođenje pedagoške dokumentacije, analitičko-istraživački rad na unapređenju pojedini segmenata i rada u cjelini.

zatvori